home | contact | disclaimer

Wie zijn wij

ons doel

 

De Conexus Vervangingspool heeft als voornaamste doelstelling de vervanging van verzuim en verlof voor 31 scholen voor (speciaal) basisonderwijs in de regio Nijmegen op een efficiënte en effectieve manier te regelen.


Daarnaast willen we nieuwe medewerkers kansen bieden om werkervaring op te doen om zich verder te ontwikkelen en eventueel door te stromen naar een vaste baan in het basisonderwijs.

Tevens bemiddelen we bij vacatures, onder meer door het verspreiden van vacaturemeldingen onder de bij de Conexus Vervangingspool ingeschreven collega's.

 

ons uitgangspunt


De kwaliteit van het onderwijs staat voorop en het vervangingsbeleid speelt daarin een essentiële rol. We streven ernaar die kwaliteit voortdurend te waarborgen en verbeteren. Door de wensen van scholen en vervangers samen te brengen in één centraal meldpunt en één centrale database, beoogt de Conexus Vervangingspool maatwerkoplossingen te bieden die recht doen aan de behoeftes van onze medewerkers.