home | contact | disclaimer

Disclaimer voor invalpool.conexusplaza.nu

Stichting Conexus (Kamer van Koophandel: 41055364), hierna te noemen Conexus, verleent u hierbij toegang tot invalpool.conexusplaza.nu, hierna te noemen Conexus Vervangingspool website, en publiceert hier ter informatie teksten, afbeeldingen en andere materialen.

Conexus behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de Conexus Vervangingspool website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Stichting Conexus. Acquisitie naar aanleiding van informatie op de Conexus Vervangingspool website wordt niet op prijs gesteld.

Beperkte aansprakelijkheid

Conexus spant zich in om de inhoud van de Conexus Vervangingspool website zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen. Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

De op de Conexus Vervangingspool website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Conexus.

In het bijzonder zijn alle prijzen op de Conexus Vervangingspool website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Voor op de Conexus Vervangingspool website opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan Conexus nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij Conexus. De pictogrammen op deze website komen van.

Kopiƫren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Conexus, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. Deze disclaimer is overigens via de ICTRecht-disclaimergenerator (http://ictrecht.nl/disclaimergenerator/) gegenereerd